Children Doing Headstandsפעילויות לתקופת הסגר והבידודעמותת "עדי בשבילכם" הכינו חוברת פעילויות לתקופת הסגר, הבידוד

.ושיגרה לא רגילה

,מוזמנים להיעזר ברעיונות והטיפים בנושאי פעילות גופנית, תזונה

!ריפוי בעיסוק, תקשורת ועוד

 

ריפוי בעיסוק

פעילות גופנית

תקשורת

תזונה

טיפים כלליים

Address

הצדיק מירושלים 2 באר שבע ישראל
Hatzadik Meyerushalaim 2 Beer-Sheva Israel

Contact

08-6401704 טלפון

08-6401771 פקס

© המכון להתפתחות הילד של משרד הבריאות, באר שבע