top of page
Mother and Baby

ריפוי בעיסוק

 יד ביד איתך לכל הדרך

?מהו ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק הינו מקצוע טיפולי, שיקומי, חינוכי, שמטרתו לספק לאדם כלים ומיומנויות אשר יאפשרו לו השתתפות במארג החיים. הטיפול בריפוי בעיסוק מספק כלים להתמודד עם קשיים בתחומי העיסוק של האדם: תפקודים יומיומיים כמו לבוש, אכילה, תחום הלמידה, המשחק, הפנאי וקשיים בתחום המיומנויות החברתיות. הטיפול משלב הדרכת הורים והנחייה לתרגול בבית, במטרה להעביר את המיומנויות הנלמדות בחדר הטיפולים אל סביבתו הטבעית של הילד

?מהו אבחון בריפוי בעיסוק

תהליך האבחון אורך בין פגישה אחת לשתי פגישות, אשר במהלכן המטפלת מעריכה את יכולותיו של הילד במספר תחומים. לצורך האבחון על ההורים והגננת למלא שאלונים, אשר מספקים מידע על תפקודו של הילד בגן ובבית, מידע אותו לא ניתן לבחון בחדר הטיפולים. התחומים הנבדקים באבחון הם: יכולות וקשיים בתפקודו היומיומי של הילד (במסגרת הגן ובבית), תפקודים ידניים (מוטוריקה עדינה), תפקוד הילד במרחב (מוטוריקה גסה), תפקודים סנסוריים ויכולות למידה. במידת הצורך ולפי התרשמות המטפלת, מופנה הילד להערכות או בדיקות נוספות במכון


?מהי מוטוריקה עדינה

מיומנויות של קואורדינציה בין שרירי כף היד, המאפשרת לנו לבצע תנועות עדינות ומדויקות

?מהי מוטוריקה גסה

יכולת התנועה במרחב, היציבה והשליטה בתנועות הגוף הגסות, הכוללות הליכה, ריצה, קפיצה ועוד

?מהם התפקודים הסנסורים

מערכות החוש שלנו כוללות את חמשת החושים המוכרים: ראיה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש

בנוסף, שלושה מערכות חוש נוספות

המערכת הוסטיבולרית- האחראית על כל המידע שמתקבל שיווי משקל

המערכת הטקטילית- המספקת למוח מידע על כל מה שבא במגע עם הגוף

המערכת הפרופריוצפטיבית- מערכת התחושה העמוקה, המספקת למוח מידע על מנח הגוף במרחב


כאשר מערכות החוש השונות אינן מווסתות, הילד יתקשה להתמודד עם המידע שהוא מקבל מסביבתו ויחווה קשיים שונים בתפקודו היומיומי

bottom of page