top of page
Baby Yoga

פיזיותרפיה

 יד ביד איתך לכל הדרך

?מהי פיזיותרפיה

פיזיותרפיה, הינו מקצוע טיפול פרה-רפואי שמטרתו לסייע לילדים להגיע למיצוי היכולות בתחומי התנועה במרחב, היציבה והשליטה בתנועות הגוף. הכוונה ליכולות כמו זחילה , הליכה, ריצה, קפיצה, משחק בכדור , שימוש במתקני חצר ועוד. תחום זה נקרא מוטוריקה גסה

ילדים מופנים לאבחון פיזיותרפיה בהפניית רופא כאשר יש חשד לקושי בתפקוד של מוטוריקה גסה. האבחון מתייחס לתפקוד הילדים בסביבתם הטבעית ולכן נעזרים במידע הנמסר ע"י ההורים והמסגרת החינוכית. האבחון מותאם לגיל הילדים ותפקודם, כולל התייחסות למגוון תחומי החיים.

דפי הדרכה בפיזיותרפיה

ישיבה - תינוקות צעירים

מתי ואיך נלמד ילד להתיישב?

מדרגות

ישיבה בעגלה ובזמן אוכל

גלגול כדור

קפיצות

מסירת כדור

תפיסת כדור

כדרור

בעיטה בכדור

bottom of page