top of page
Comforting

עובדת סוציאלית

כל אחד הוא יחיד ומיוחד

?מה עושה עובדת סוציאלית

כדי לדעת איך לעזור לכם בצורה המתאימה והטובה עבורכם, חשוב לי להכיר אתכם, ולהכיר לכם את מה שמגיע לכם ולילד שלכם. אשמח להיות לאוזן קשבת, ללוות אתכם ולהקל במה שאפשר על מנת שתוכלו לעזור לילדכם להתמודד עם קשייו

עו"ס המכון מעורבת בשלבים המוקדמים של תהליך התערבות צוותי ובהמשך תוך תאום ושיתוף פעולה הדוק עם צוות רב מקצועי


ההתערבות של עו"ס במכון מגוונת ומכוונת לצרכי המשפחה והילד: הערכה פסיכוסוציאלית משפחתית   

 מיצוי זכויות וקידום קשרים עם שירותי הקהילה וגיוס של משאבי הקהילה לטובת התמודדות יעילה עם קשיי הילד ומשפחתו

 ליווי ומעורבות בתהליכי השמה

תמיכה וליווי ההורים בתהליך האיבחון של ילד במכון ובהמשך בתהליך טיפולו במכון

הדרכת הורים ומתן כלים לחיזוק קשר הורה-ילד ולהעצמת המשפחה

 טיפול פסיכוסוציאלי קצר מועד או ארוך טווח נקבע בהתאם לצרכים של המשפחה בהתמודדות עם לקות התפתחותית, נכות, בעיות התנהגות ומשברי חיים ושיפור יכולת בהתמודדות עם ההשלכות של הלקות ההתפתחותית 

עו"ס מהווה גם איש קשר בין הצוות והמשפחה במטרה לתווך את הצרכים של הילד ושלכם לאנשי המקצוע האחרים כדי לשמור על רצף טיפולי 

עבודה סוציאלית: Feature
bottom of page