top of page
Woman Walking in the Field

שרותי המכון להתפתחות הילד שלנו

על קצה המזלג על מה שנעשה אצלנו

חידה להפראות  בתי

גישה רב מקצועית

לראות את הילד השלם

במכון להתפתחות הילד שלנו אנחנו מאמינים שכל ילד הוא עולם ומלאו. לכל ילד ישנם תחומים של עוצמה ויכולת, וישנם תחומים בהם עשויים להיות קשיים. חשוב להכיר את הילד בכדי לדעת איך לטפח את החוזקות ואיך לסייע בקשיים

Sandy Beach
Newborn Baby Foot

פיזיותרפיה

לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב

פיזיותרפיה, הינו מקצוע טיפול פרה-רפואי שמטרתו לסייע לילדים להגיע למיצוי היכולות בתחומי התנועה במרחב, היציבה והשליטה בתנועות הגוף. הכוונה ליכולות כמו זחילה , הליכה, ריצה, קפיצה, משחק בכדור , שימוש במתקני חצר ועוד. תחום זה נקרא מוטוריקה גסה

פסיכולוגיה

כל אחד הוא יחיד ומיוחד

תחום ההתמחות של הפסיכולוג ההתפתחותי עוסק בהתפתחותם של ילדים בגיל הרך בתחומים שונים: התפתחות רגשית, חברתית, התנהגותית ושכלית. עבודת הפסיכולוגים ההתפתחותיים במכון נסובה סביב שני תחומים עיקריים: אבחון וטיפול

Comforting
Mother and Baby

ריפוי בעיסוק

 יד ביד איתך לכל הדרך

ריפוי בעיסוק הינו מקצוע טיפולי, שיקומי, חינוכי, שמטרתו לספק לאדם כלים ומיומנויות אשר יאפשרו לו השתתפות במארג החיים.
הטיפול בריפוי בעיסוק מספק כלים להתמודד עם קשיים בתחומי העיסוק של האדם: תפקודים יומיומיים כמו לבוש, אכילה, תחום הלמידה, המשחק, הפנאי וקשיים בתחום המיומנויות החברתיות.
הטיפול משלב הדרכת הורים והנחייה לתרגול בבית, במטרה להעביר את המיומנויות הנלמדות בחדר הטיפולים אל סביבתו הטבעית של הילד.

קלינאית תקשורת

בשפה, כמו בחיים, צריך לדעת היכן לשים" את הדגשים" גאולה ברקוביץ

קלינאיות התקשורת מסייעות לילדים להם יש קשים בהבנה של שפה או בהגיה של שפה. קלינאיות התקשורת שלנו מסייעות לילדים המאחרים בהתפתחות כישורי השפה, או לכאלה להם יש קושי משמעותי בהגיה של מילים

Therapy Session
Little Boy Playing Doctor

נוירולוגיה של הילד והתפתחות הילד

"אם אתם חושבים שאתם יכולים, ואם אתם חושבים שאינכם יכולים, בשני המקרים אתם צודקים" הנרי פורד

המכון בהנהלת רופא ילדים המומחה בנוירולוגיה של הילד והתפתחות הילד. במכון ניתנת תמיכה לילדים הסובלים ממגוון מצבים נוירולוגים הכוללים עיכוב בהתפתחות, פרכוסים, קשיים מוטוריים וקוגניטבים העשויים להיות תוצאה של מחלות מולדות או נרכשות. השרות הרפואי ניתן הן לטובת הנסיון לאבחן את מקור הקושי ממנו סובל הילד והן לשם טיפול בקשיים מהם סובל הילד. במידת הצורך נערך בירור מקיף , מוצע טיפול ונעשה מעקב אחר המצב הרפואי של הילד. המכון משתף פעולה עם אוניברסיטת בן-גוריון בנסיון לחקור דרכים נוספות היכולות לשרת את הצרכים של הילדים הסובלים מבעיות בהתפתחות

עובדת סוציאלית

להכיר טוב יותר אתכם, ולהכיר לכם את מה שמגיע לכם

כדי לדעת איך לעזור לכם בצורה הטובה והמתאימה ביותר לצרכים שלכם העובדת הסוציאלית של המכון מתווכת את הצרכים של הילד שלכם לבעלי המקצוע האחרים במכון, ואם יש צורך היא תעזור לכם להכיר טוב יותר את מה שניתן לעשות למען הילד שלכם מחוץ למכון

Group Session

Find your safe haven here with us and start your journey to a better life. Call us today.

Social network concept

צור קשר

Are you or a loved one struggling with addiction? Call us to speak confidentially with a recovery expert now.

הצדיק מירושלים 2 באר שבע ישראל
Hatzadik Meyerushalaim 2 Beer-Sheva Israel

08-6401704 טלפון

08-6401771 פקס

Thanks for submitting!

bottom of page