top of page
Learning Game

פסיכולוגיה התפתחותית

כל אחד הוא יחיד ומיוחד

?מה עושה הפסיכולוג ההתפתחותי

תחום ההתמחות של הפסיכולוג ההתפתחותי עוסק בהתפתחותם של ילדים בגיל הרך בתחומים שונים: התפתחות רגשית, חברתית, התנהגותית וקוגניטיבית. עבודת הפסיכולוגים ההתפתחותיים במכון נסובה סביב שני תחומים עיקריים: אבחון וטיפול. אבחון – מסייע לילד ולמשפחתו בניסיון לאתר את מקור הקשיים של הילד. האבחון נעשה באופן מותאם לילדים, תוך שימוש במבחנים סטנדרטיים ובמשחק משותף. אנו מאמינים כי להורים מקום מרכזי בתהליך האבחון, ומייחסים חשיבות רבה לידע שיש להם אודות ילדם. טיפול - מטרתו של הטיפול הפסיכולוגי היא לסייע לילד להביא לידי ביטוי ולמצות את יכולותיו. קיימים מספר פורמטים לעבודה טיפולית: הדרכת הורים, טיפול פרטני לילד וטיפול משולב הורה ילד. לעיתים מתקיימת גם עבודה קבוצתית. הפורמט הטיפולי מותאם לכל ילד בהתאם לשיקול דעת מקצועי. הצוות המטפל במכון כולל פסיכולוגים שעברו הכשרה בשיטת טיפול שונות

bottom of page