top of page
Drawing Time

מידע רפואי

המידע הרפואי השייך לילד קריטי בהבנת הבעיה אותה אנו רוצים להבין ולסייע בפתרון. יש להקפיד להגיע עם כל המידע הרלוונטי
מכתב שחרור מחדר לידה
מכתב מסכם מטית חלב, הכולל גרף עקומות גדילה
סיכום רפואי מהרופא המטפל
סיכום רפואי של כל ביקור אצל רופאים מומחים במידה והיו כגון רופא עיניים, רופא אאג, נוירולוג, מרפאה מטבולית, יעוץ גנטי, קרדיולוג וכיוצא בזה
יש להגיע עם העתק תוצאות בדיקות דם, בדיקת שמיעה, בדיקת ראיה, הדמיות של המוח כגון סי טי, אם אר אי, אי אי גי, בדיקות גנטיות, בדיקות מטבוליות וכיוצא  בזה
במידה ונדרשתם להשלים בדיקות טרם הביקור יש לוודא ביצועם כדי לחסוך לכם זמן באבחון והטיפול בילד

bottom of page