top of page
Drawing Time

שאלון חינוכי

כדי להכיר את האופן בו מתנהג הילד גם במסגרת שאיננה הבית חשוב למלא שאלון עדכני על תפקוד הילד במסגרת החינוכית בה הוא נמצא. להורדת השאלון לחצו כאן

Inpatient Drug Abuse Treatment

חוזה טיפולי

אנו עושים מאמץ להבין את הקשיים עימם מתמודד הילד שלכם, לעזור לאבחן ולטפל. אנוצריכים את שיתוף הפעולה שלכם כדי לבצע זאת בצורה הטובה ביותר, לשם כך מצורף החוזה הטיפולי ביננו ובינכם

bottom of page