Sandy Beach

מרפאה להפרעות שינה בילדים בספקטרום האוטיסטי

מרפאה משותפת לטיפול בהפרעות שינה בילדים בספקטרום האוטיסטי

המרפאה משלבת כלי אבחון מתקדמים, שאלונים מתוקפים, יחד עם מפגשים קבוצתיים ומפגשים אינדיבדואלים עם מרפאה בעיסוק ורופא המכון.לאחר שנאסף מידע על הילד ועל בעיות השינה מהם סובל ניתנים הדרכה וטיפול תוך מעקב אחר תוצאות ההתערבות 

 

Address

הצדיק מירושלים 2 באר שבע ישראל
Hatzadik Meyerushalaim 2 Beer-Sheva Israel

Contact

08-6401704 טלפון

08-6401771 פקס

© המכון להתפתחות הילד של משרד הבריאות, באר שבע